YABANCI YATIRIM MEVZUATI

Guatemala Orta Amerika ve Latin Amerika’da yabancı yatırımın en çok bulunduğu ülkelerden biridir. Yabancı yatırımcılar için ülkede herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yabancılar Guatemala şirketlerine ortak olabilmekte, Guatemala’da yeni bir yerel şirket kurabilmekte veya yabancı bir ülkedeki şirketlerinin şubelerini açabilmektedirler.

Yabancıların Guatemala’da Yerel bir şirket Kurma Aşamaları

Kurulma aşamasındaki işlemlerdeki prosedür 1998 yılında çıkartılan bir kanunla kısaltılmıştır. şirket kuruluşu için başvuru yapıldıktan sonra, kurma izini için olumlu veya olumsuz cevap verilme süresi 15 gündür. şayet kurulma izini çıkarsa, bütün işlemlerin tamamlanması ve şirketin tüzel bir kişilik kazanması en fazla 90 gündür.

Bir şirket kurmak için başvurabilmek için şu şartlar gerekmektedir :

• En az iki kişi, bunlar özel veya tüzel kişiler olabilir. Milli güvenliği ilgilendiren birkaç iş kolu haricinde, Guatemla’da şirket kurabilmek için, yerel ortak bulundurma zorunluluğu yoktur.
• şirketin faliyet alanı detaylarının Ticaret Onay Kurulu (Registro Mercantil) tarafından kabul edilip onaylanmış olması
• şirket muhasebe departmanın Maliye Bakanlığı tarafından verilen defter tutma yetkisini almış olması
• Bütün bu işlemler tamalandıktan ve kuruluş onayı alındıktan sonra; onay tarihinden itibaren şirket, maksimum 30 günlük bir süre içersinde minumum 3 kez olmak üzere, günlük olarak yayınlanan Orta Amerika Resmi Gazetesi’nde (Diaro de Official de Centro America) ve ülkede bir önceki ayın ortalamalarına göre en çok satan ilk iki gazetenin birinde kuruluş ilanı vermek zorundadır. Bütün bu ilanlarda ve daha önceki resmi başvurularda ülkenin resmi dili olan ıspanyolca kullanılmak zorundadır. Bu ilanda şirket ortakları, şirketin faaliyet alanı, şirketin adresi ve şirket onay tarihi belirtilmelidir. Bu ilanlardan sonuncusunun çıktığı günü takip eden, ilk resmi işgününde şirket ticari faaliyetlerine bavlıyabilir.

Yabancı şirketlerin Guatemala’da şube Açma Aşamaları

Bir başka yabancı ülkede, o ülkenin yasalarına göre, resmi olarak faaliyet gösteren bir şirket Guatemala’da şube açabilmektedir. Fakat yabancı bir şirketin Guatemala’da şube açma prosedürü, Guatemala’da yeni bir yerel şirket kurma prosedüründen çok daha fazladır. Ülkede yabancı bir şirketin şube açabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir :

• şirketin mekezinin bulunduğu ülkede resmen faaliyet gösterdiğinin, o ülkenin Sanayi(veya benzer yetkilere sahip) bakanlığı tarafından resmen belgelenmesi
• Falliyet gösterdiği ülkede bir önceki döneme ait onaylanmış bilanço ve gelir tablolarının sunulması,
• Firmanın Guatemala’da şube açma nedenin ve hedeflerinin yazılı olarak ez az iki A4 sayfa halinde anlatılması
• şirket sahiplerinin, şirket merkezinin bulunduğu ülkede herhangi bir suçdan dolayı mahkum edilmiş olup yasaca aranıyor konumda olmamaları
• şirketin işleyişi sırasında; ortaklarla, müşterilerle veya çalışanlarla doğabilecek anlaşmazlıklarada şirketinin merkezinin bulunduğu ülkenin değil, Guatemala kanunlarının geçerli olduğunun kabul edilmiş olması.

Bütün bu dokümanlar 3 dilde hazırlanmak zorundadır;

• şirketin merkezinin bulunduğu ülkenin dilinde
• Uluslararası ticaretin en önemli dili ıngilizce olarak
• Guatemala’nın resmi dili ıspanyolca olarak
 
GUATEMALA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU.        Design: Medpartners