TURİZM SEKTÖRÜ
Guatemala son yıllarda yabancı turistlerin rağbet ettiği yerlerden biri olmuştur. 2001 yılı içerisinde Guatemala’yı 835.492 turist ziyaret etmiş, 2005 yılı için bu rakam 1.812.438’e yükselmiştir. Guatemala’yı ziyaret eden turist sayısındaki bu hızlı artış, bu sektöre olan ilgiyi de arttırmıştır. Hükümet turizm sektörünü canlandırmak için teşvik kredileri çıkartmıştır. Ayrıca yerli ve özellikle de yabancı yatırımcılar bu sektöre oldukça rağbet göstermektedirler. Turizm sektörü Guatemala halkı için de önemli bir gelir kaynağı olmuş, kalifiye eleman yetiştiren kurslar ve sertifika programları açılmış, kalifiye elemanlar bu sektörde istihdam edilmeye başlanmıştır. Turizmin bu denli ivme kazanmasının en önemli nedenleri şu başlıklar altında toplanabilir :

• Ülkenin Coğrafi konumu Guatemala’nın çok avantajlı bir coğrafi konumu vardır. Amerika Birleşik Devletleri’ne, dünyanın en büyük turizm pazarına çok yakındır. Ayrıca Avrupa’dan gelen birçok Hava Yolu’nun aktarma noktası olan Miami Uluslararası Havaalanı Guatemala’ya kolay aktarmalar sağlamaktadır. Hem Pasifik Okyanusuna, hem de Atlantik Okyanusuna kıyısı olması ülkenin deniz yolu ile ulaşımını kolaylaştırmaktadır.

• Maya Uygarlığı Eski çağlarda Maya Uygarlığının merkezi olan Guatemala, günümüzde bu uygarlığa ait bir çok eseri bozulmadan koruyabilmiştir. Bunlar arasında UNESCO tarafından Dünya kültür Mirası olarak koruma altına alınan Tikal ve Quirigua da vardır. Latin Amerika Uygarlıkları arasında en önemli arkelojik eserlere sahip ülkelerden biridir. Ülkede aynı zamanda ıspanyol ımparatorluğu zamanından kalma bir çok eser de bulunmaktadır. Eski başkent Antigua Guatemala, orta amerikadaki en önemli koloni devri şehridir.
 
                        Tikal
                                                Antigua
 
İspanya Krallığı Sömürge Dönemi
ıspanyollar 1519 yılında Aztekleri bozguna uğratıp Meksika’yı ele geçirdikten sonra orta amerikanın diğer ülkelerine yayılma planları yapmaya başlamışlardır. 1523 yılında ispanyol komutan Pedro De Alverado, ıspanya Kralı adına bölgeyi yönetmek için Orta Amerikaya gelmiştir. 1524’de Alverado, ispanyollar ve Tlaskanlardan oluşturduğu bir ordu ile Meksika üzerinden Mayaların üzerine yürümüş, mayaları bozguna uğratarak bu topraklara yerleşmiştir. 1528 yılından itibaren bütün orta amerika ispanyolların eline geçmiştir. Bu tarihden itibaren bölge ıspanyol ımparatorluğunun bir parçası olmuştur. Guatemla, ıspanyol Kralı’nın Meksika Genel Valisi’ne bağlanmıştır.
 
 
Meksika İmparatorluğu Dönemi
1810’lu yılların başlarında, Napolyon Savaşları sonucunda, Fransız birlikleri ıspanya’yı işgal etmiştir. ıspanyolların Avrupa kıtasındaki yenilgileri amerika kıasındaki sömürgelerin bağımsızlık taleplerini de beraberinde getirmiştir. 1821 yılında orta amerikadaki ıspanyol ımparatorluğu yıkılmış, Guatemala ve diğer Orta Amerika ülkeleri Meksika ımparatorluğunun egemenliği altına girmiştir.
 
Guatemala'nın da içinde yer aldığı Meksika ımparatorluğu'nun Arması
 
Orta Amerika Birleşik Devletleri ve Bağımsızlık Dönemi
ıki yıl sonra, 1823 yılında, Guatemala’da toplanan orta amerika ülkelerinin temsilcileri Birleşik Orta Amerika Devletleri’ni kurma kararı almıştır. Bu Federasyon ; Guatemala, El Salvador, Honduras, Kosta Rika ve Nicaragua’dan oluşmuştur. Fakat birliği meydana getiren ülkeler arsındaki siyasi ve dini anlaşmazlıklar federasyonun ilk gününden itibaren giderek artmıştır. 1838 yılında federasyon dağılmış, birliği oluşturan ülkeler bağımsız olarak yönetilmeye başlanmıştır.
 
Guatemala'nın da içinde yer aldığı Orta Amerika Birleşik Devletleri Arması
 
GUATEMALA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU.        Design: Medpartners