ORMANCILIK SEKTÖRÜ

Guatemala ismi; eski Maya dilinde ‘Ağaçlar Ülkesi-Land of Trees’ analamına gelen ‘Guauhtemallan’ kelimesinden türemiştir. Guatemala ilk çağlardan bu yana bir ormanlar ülkesi olmuş, günümüzde de yeryüzünün oksijen kaynakları olan yağmur ormanlarını barındırmaktadır.

Ülkenin toplam yüzölçümünün yaklaşık olarak %52’si ormanlarla kaplıdır. Bu da yaklaşık olarak 56.000 km2 lik bir alana eşittir. Ormanlık alanların %91’i ülkenin kuzey batı ve kuzey doğu kesimlerinde yer alan 5 eyalette toplanmıştır. Bu eyaletler Peten, Quiche, Izabal, Huehuetenango ve Alta Verapaz’dır.

Guatemala hükümeti 1999 yılından bu yana PINFOR-Forestry Incentives Program (Ormancılık Teşvik Programı) nı yürütmektedir. Bu program Orman alanlarının düzenlenmesi, yönetilmesi ve bu alanda verilecek olan teşviklerin esaslarının belirlenmesini içermektedir. Bu program kapsamında özellikle yerel belediyelere finansal ve yönetsel olanaklar sağlanmakta ve kendi sınırları içerisindeki ormanları kullanma hakkı verilmektedir.

 
GUATEMALA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU.        Design: Medpartners