mesaj embturquia@minex.gob.gt
Değerli Konuklarımız,


Guatemala Fahri Konsolosluğu web sitesine hoşgeldiniz.

Guatemala Cumhuriyeti Pasifik Okyanusu ile Atlas Okyanusu (Karayib Denizi)’ne kıyısı olan bir Orta Amerika Ülkesi’dir. Kuzeyinde Meksika Federal Devletleri ve Belize, güneyinde ise Honduras Cumhuriyeti ve El Salvador ile sınırlarını paylaşmaktadır. Guatemala Eski çağlardaMaya Uygarlığının merkezi olmuş ve halen bu uygarlığın izlerini taşıyan bir ülkedir.

Guatemala ismi, Maya dilinde “Ağaçlar Ülkesi” veya “Ormanlar Ülkesi” anlamına gelen “Guauhtemallan” kelimesinden gelmektedir. Nitekim, tropik iklim kuşağında olan Guatemala’nın yüzölçümünün yarısından fazlası yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Ülkede genel olarak iki mevsim yaşanır: Kasım ve Nisan ayları arasındaki kurak mevsim ile Mayıs ve Ekim ayları arasındaki yağışlı mevsim. Hava koşulları bölgelere ve mevsimlere göre alt iklim kuşaklarını meydana getirmiş olup Guatemala’da 3 alt iklim kuşağı vardır. Bu farklı iklim kuşakları Guatemala’ya çok geniş bir ekolojik hayat çeşitliliği sağlamıştır. Volkanik dağları, gölleri, flora ve fauna’sıyla doğal güzellikleri bakımından Orta Amerikanın en zengin ülkesidir.

Guatemala, günümüzde Maya Uygarlığına ait bir çok eseri bozulmadan koruyabilmiştir. Bunlar arasında UNESCO tarafından Dünya kültür Mirası olarak koruma altına alınan Tikal ve Quirigua vardır. Latin Amerika Uygarlıkları arasında en önemli arkeolojik eserlere sahip ülkelerden biridir. Ülkede aynı zamanda İspanyol İmparatorluğu zamanından kalma bir çok tarihi eser bulunmaktadır. Örneğin eski başkent Antigua, Orta Amerika’daki en önemli koloni devri şehridir.

Guatemala Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu’na atanmam da, eşimin ve benim Maya Uygarlığının arkeolojik kalıntıları ile Guatemala’nın doğal güzellikleri ve Latin Amerika’nın İspanyol dönemi kalıntılarına olan ilgimiz sonucu oldu. 2003 yılı Şubat ayında bu bölgeye yaptığımız bir turistik gezide, Türkiye’den Guatemala vizesi almak için zorluk çekmiş ve ancak Meksika’da Mexico City’den vize alabilmiştik. Konuyu Olimpiad Komitesi’nin bir toplantısında tanıştığım Uluslararası Olimpiad Komitesi (IOC) Üyesi Sayın Villi Kaltschmitt’e açtığımda, bana Guatemala’nın Türkiye Fahri Konsolosluğunu almamı önerdi. Guatemala DuWest şirketi’nin üst düzey yöneticisi ve Cumhurbaşkanlığı Turizm Komisyonu üyesi de olan Sayın Kaltschmitt’in referansı ile yaptığımız Fahri Konsolosluk müracaatı, iki yıl sonra sonuçlandı. Sayın Villi Kaltschmitt’e destekleri için teşekkür ediyorum.

Guatemala Fahri Konsolosluğum Guatemala Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın incelemeleri sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Oscar BERGER’in 30 Kasım 2005 tarih ve 483-2005 sayılı Atama Belgesi ile onaylandı. Guatemala Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Sayın Antonio Malouf Gabriel 7 Mart 2006 tarihinde Türkiye’ye geldi ve T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’e “İtimat Mektubu”nu sunarak akredite oldu. 27 Mart 2006 tarihinde ise; T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER’in Buyrultusu ile tüm Türkiye Cumhuriyeti topraklarında görev yapmak üzere Fahri Konsolos olarak atanmış bulunuyorum. Guatemala Türkiye Fahri Konsolosluğu olarak Guatemala Kahire Büyükelçiliği akreditasyon alanı içerisinde görev yapmaktayım.

Guatemala Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olarak misyonumuz; Guatemala Cumhuriyetini Ülkemizde diplomatik açıdan temsil etmenin yanısıra bu ülke ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmektir.

Dünyanın en büyük pazarı Kuzey Amerika ile en hızlı büyüyen pazarı olan Güney Amerika arasında bir köprü olan Guatemala’nın coğrafi konumu, ülkeye önemli bir lojistik avantaj sağlamaktadır. Nitekim, Guatemala Orta Amerika’daki en büyük ve en güçlü ekonomiye sahiptir. 15 Milyona yaklaşan nüfusu, kişi başına düşen 4.800 USD milli geliri ile komşularını geride bırakmaktadır. Ancak, Türkiye ile olan coğrafi uzaklık ve ticari temaslarımızın azlığı nedeniyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler arzulanan düzeye ulaşamamıştır. Oysa bugün, “Latin Amerika’ya Açılım Planı” çerçevesinde, önde gelen bölge ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizin hukuki alt yapısı tamamlanmıştır. Bir Latin Amerika ülkesi olarak Guatemala’nın önemli bir ekonomik potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle Guatemala’nın NAFTA Üyeliği sayesinde ABD ile tercihli ticaret ilişkileri bulunmakta, bu da ticareti cazip kılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Guatemala Cumhuriyeti arasında 2004 yılı Eylül ayında Vize Muafiyeti anlaşması imzalanmıştır. Guatemala’yı ziyaret edecek Türk işadamları ve vatandaşlarımızın vize almasına gerek yoktur, aynı muafiyet Türkiye’yi ziyaret edecek Guatemala vatandaşlarına da tanınmıştır.

Guatemala Fahri Konsolosluğu olarak bu web sitesi aracılığı ile özellikle Guatemala ile ticaret yapmak, turistik veya ekonomik ilişkiler kurmak isteyen, Türk işadamları ve girişimcilere bilgi vermek ve onlara yardımcı olmak amacındayız. Sitenin muhtelif yerlerinde Guatemala ile genel bilgiler, ekonomik durum ve ekonomik veriler, yatırım mevzuatı yanısıra Türkiye ile olan ilişkiler, belli başlı sektörler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bu arada sitemizde, Guatemala ile ticari ilişkileri olan, ithalat/ihracat yapan kuruluşlar ile ilgili bilgilere ve bu kuruluşların link’lerine de yer verilecektir.

En derin Sevgi ve Saygılarımla,

Prof.Dr. Hayri ÜLGEN
Guatemala Fahri Konsolosu
GUATEMALA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU.        Design: Medpartners