Devlet Başkanı
Oscar Jose Rafael BERGER Perdomo (14 Ocak 2004’den bu yana); Guatemala Anayasasına göre Devlet Başkanı hem Devletin, hem de Hükümetin başıdır. Başkan Rafael BERGER, 11 Ağustos 1946 tarihinde Guatemala City’de doğmuştur.Hukuk eğitimini, Rafael Landivar University’de tamamlamıştır. 1985 yılında politikaya atılmış, 1991 ve 1999 yılları arasında 8 sene boyunca Guatemala City Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. 28 Aralık 2003 tarihinde yapılan seçimlerde %54 oy alarak devlet başkanı seçilmiş, 14 Ocak 2004 tarihinde Guatemala’nın 35. başkanı olarak göreve başlamıştır.
 
Devlet Başkan Yardımcısı
Eduardo STEIN Barillas (14 Ocak 2004’den bu yana); Guatemala anayasasına göre devlet başkan yardımcısı aynı zamanda hükümetin de başkan yardımcısıdır. Dr. Eduardo STEIN, 20 Ekim 1945 yılında Guatemala City’de doğmuştur. Üniversite eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde St.Louis University’de Psikoloji üzerine tamamlamıştır. Daha sonra Nortwestern University’ye geçerek Sosyal Psikoloji üzerine Master dercesini ve Sosyal ıletişim üzerine doktorasını almıştır. Uzun süre çeşitli orta Amerika ülkelerindeki üniversitelerde ders vermiştir. Stein, 1996-2000 tarihleri arasında Guatemala Dış ışleri Bakanı olarak görev yapmıştır.
 
 
Bakanlar Kurulu
Guatemala Anayasasına göre Bakanlar Kurulu, Devlet Başkanı tarafından atanmaktadır. 13 adet Bakanlık bulunmaktadır. Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Maden ve Enerji Bakanlığı, Doğal Çevre Bakanlığı, Dış ışleri Bakanlığı, ıç ışleri ve Adalet Bakanlığı, Kamu Maliyesi Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
 
 
Yasama Organları
Yasama Organı, Guatemala Meclisidir. Meclisin resmi ismi ‘ Congreso de la Republica ’ dır. 113 sandalyeden oluşur.
 
 
 
 
Yargı Organları
Guatemala’daki temel kanun Guatemala Anayasasıdır. En yüksek yargı organı ise ‘Corte Suprema de Justica’ Yüksek Adalet mahkemesi’dir. Bu mahkeme 13 üyeden oluşmaktadır. 5 yıllık bir dönem için seçilirler ve kendi aralarından her yıl için bir başkan seçerler. Bu başkan aynı zamanda ülkedeki bütün yargıçların da başıdır.

Bir diğer yargı organı ‘Corte de Constitutcionalidad’ Anayasa Mahkemesi’dir. Bu mahkeme 5 üyeden oluşur. Bu yargıçları Guatemala Meclisi seçer. 5 yıllık bir dönem için seçilirler ve her yıl birisi mahkemeye başkanlık yapar. Bu mahkemenin üyelerinden bir tanesini Kongre, bir tanesini Yüksek Adalet Mahkemesi, bir tanesini Devlet Başkanı, bir tanesini ‘Universidad San Carlos de Guatemala’ Senatosu, bir tanesini de ‘Colegio de Abogados’ senatosu seçmektedir
 
 
Hükümet şekli
Demokratik Anayasal Cumhuriyet
 
Bağımsızlık Günü
15 Eylül 1821 (ıspanya’dan bağımsızlığın kazanılması)
Guatemala’da 15 Eylül tarihi Bağımsızlık Günü olarak
kutlanmaktadır.
 
Başkent
Guatemala City
 
GUATEMALA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU.        Design: Medpartners