Genel Ekonomik Yapı
Guatemala’nın coğrafi konumu, ülkeye önemli bir lojistik avantaj sağlar, dünyanın en büyük pazarı olan Kuzey Amerika’ya ve en hızlı büyüyen pazarı olan Güney Amerika’ya bir köprü vazifesini görür. Guatemala, Orta Amerika’daki en büyük ve en güçlü ekonomidir. 15 Milyona yaklaşan nüfusu, kişi başına düşen 4.800 USD milli geliri ile komşularını geride bırakmaktadır. Ülkede GDP 2005 yılında 57 milyar USD’a ulaşmıştır. 2002 yılında 22 Milyar USD olan bu rakam, 3 yıl içinde yaklaşık 2.5 katına çıkmıştır. GDP bölgedeki en yüksek rakamdır.
 
Ekonomik Veriler
GDP : 57 Milyar USD

GDP Büyüme Oranı : %3.2

Kişi Başına Düşen Milli Gelir : 4.800 USD

Gayri Safi Milli Hasılanın Sektörlere Göre Dağılımı
- Tarım Sektörü : % 22.7
- Sanayi : % 18.8
- Hizmet Sektörü : % 58.5

ışgücü : 3.8 milyon kişi

ışgücünün Sektörlere Göre Dağılımı
- Tarım : % 50
- Sanayi : % 15
- Hizmet : % 35

ışsizlik Oranı : % 7.5

Enflasyon : % 8

ıhracat : 3.94 Milyar USD

ıthalat : 7.75 Milyar USD

Dış Borç : 5.2 Milyar USD

 
GUATEMALA CUMHURİYETİ FAHRİ KONSOLOSLUĞU.        Design: Medpartners